18/12/2018CREACIÓ DE POSTALS DIGITALSXerrada: Entrevistes i dinàmiques grupals. Com superar-les?