27/11/201940 ANYS DE L’AVV LA PLANA-MONTESAEspècies hindúsGraffiti 1