Nom del projecte:

AMPLIACIÓ BIBLIOTECA CENTRAL PARE MIQUEL D'ESPLUGUES

Descripció del projecte:

OBRES D’AMPLIACIÓ DE LA BIBLIOTECA CENTRAL PARE MIQUEL D’ESPLUGUES

Per tal d’ampliar l’oferta d’activitats culturals, s’han realitzat les obres a la zona annexa de la biblioteca Pare Miquel d’Esplugues, situada al carrer Àngel Guimerà, núm. 106-108 d’Esplugues de Llobregat.

La seva finalitat és facilitar als usuaris l’accés a les noves tecnologies i internet, així com l’accés a qualsevol tipus d’informació digital. Per això s’han creat dos espais:

  • Sala polivalent, amb una capacitat per a 99 persones, destinada a la realització de xerrades, conferències, petits concerts i altres actes de difusió cultural.
  • Espai Multimèdia, dividit en dos àmbits, una sala d’autoservei per a impressió de documents, digitalització d’imatges, gravació de documents, visualització d’arxius i realització de consultes, i un àmbit habilitat com a aula i equipat amb infraestructura informàtica per la realització de tallers informàtics i cursos.
Així mateix, l’àmbit del passadís que separa els dos àmbits permet la celebració d’exposicions.

Tot i que aquest àmbit està comunicat directament amb la sala de lectura de la biblioteca, es pot independitzar l’accés per realitzar actes fora de l’horari de servei d’aquesta.

La superfície total construïda de l’ampliació és de 364,92 m².

El 25 de març de 2011 es va inaugurar dit espai.


Situació:
Situació

Abans:
Abans2 Abans1 Abans3

Ara:
Ara3 Ara1 Ara2

Després:
Desprès1 Desprès 5 Desprès 4 Desprès 2 Desprès 3