Nom del projecte:

PROJECTE DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL “ LES MORERES”

Descripció del projecte:

PROJECTE DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL “ LES MORERES”

L’edifici està situat en el mateix solar ocupat antigament per l’anterior equipament enderrocat, delimitat per l’Avinguda Lluis Comapnys, i els carrers Juli Culebras i Barba, Montserrat Roig i Esglèsia. Es troba en la zona nord del casc antic d’Esplugues ben connectat respecte la ciutat, donada la seva proximitat al carrer Laureà Miró i amb a la plaça de Les Moreres, junt a la qual es trobarà el seu accés principal.

L’edifici es configura sobre dos eixos, un paral·lel i altre perpendicular al del carrer Esglèsia. Ambdós eixos vinculen les diverses dependències i acullen els dos accessos, el principal al nivell de la Plaça de Les Moreres, i el secundari al nivell del carrer Juli Culebras i Barba.

L’equipament disposa de les següents dependències:

  • Aparcament soterrani amb capacitat per a 174 vehicles
  • Tres àmbits de pràctica esportiva: un pavelló sud amb front a c/ Esglèsia i capacitat per una pista longitudinal i tres transversals, un pavelló nord amb front al carrer Juli Culebras i Barba, amb capacitat per una pista longitudinal i dues transversals, i una sala de preparació de gimnàstica esportiva femenina. Aquests àmbits es complementen amb altres dependències menors de preparació física.
  • Vestidors configurats per a un ús rotatori, amb dependències habilitades per a àrbitres de competició.
  • Dependències habilitades per premsa, farmaciola, control de pistes i lavabos per a esportistes i espectadors.
  • Sales d’ús administratiu, direcció i gestió del centre, així com dependències per a l’ús de les diferents entitats esportives, amb un aula que en el seu moment es podrà subdividir en dues dependències.
  • Bar cafeteria, amb terrassa exterior que connecta directament amb la Plaça de Les Moreres i el carrer de Juli Culebras i Barba, de manera que en determinats moments es pugui mantenir el seu ús independent del de l’equipament esportiu.

El pavelló sud disposa de grades fixes amb capacitat per a 461 espectadors, a més de les reserves per a cadires de rodes en el mateix nivell del passadís longitudinal. Està preparat per poder ampliar aquesta capacitat a 697 espectadors mitjançant la futura incorporació de grades retràctils.

El pavelló nord disposa d’una galeria per al públic.

El nivell superior del passadís transversal permet per la seva amplada acollir usos secundaris vinculats a la pràctica esportiva.

L’equipament està equipat amb plaques de captació d’energia solar per a aigua calent sanitària.

La superfície total construïda de l’equipament és de 5.638,39 m² en planta soterrani i de 8.419,11 m² sobre rasant,

Les obres es troben en fase d’execució, amb previsió de finalització pel primer trimestre de l'any 2012.


Situació:
Situació

Abans:
Abans1 Abans2 Abans4 Abans3

Ara:
Ara 3 Ara 1 Ara 2

Després:
Desprès1 Desprès2 Desprès3 Desprès4