Nom del projecte:

CREACIÓ DE ZONA ESPORTIVA A L'AIRE LLIURE AL PARC DELS TORRENTS

Descripció del projecte:

CREACIÓ DE ZONA ESPORTIVA A L'AIRE LLIURE AL PARC DELS TORRENTS

A La part central del Parc dels Torrents d’Esplugues de Llobregat s’hi ubiquen tres llacs amb vasos a diferents nivells. El llac més baix té una superfície d’uns 3050 m2, amb una profunditat mitja de 0,90 metres. L’obra ha permès l’accessibilitat al vas d’aquest llac per tal d’utilitzar-lo, instal·lant tres pistes esportives, mobiliari urbà i enllumenat. També s’ha arranjat el talús de terra existent a la part est. L’àmbit de l’obra ha comprès, en conjunt, el llac baix, el llac d’en mig i el talús de la part est, amb una intervenció d’una superfície total d’uns 6500 m2. També es troba dins de l'àmbit de l'obra la construcció d'una barana metàl.lica al costat oest del llac per protegir el desnivell existent fins el fons del llac mig, osciland entre 1,70 i 2,00 mts.
L’objecte de la present obra ha estat la reutilització dels vasos dels llacs per ubicar-hi noves activitats, reduint un considerable volum d’aigua. En concret s’ha executat:
 • La creació de tres pistes esportives en el llac més baix.
 • La construcció de tres grades que alhora incorporen escales d’accés.
 • La construcció d’una barana a la zona del canal de recollida d’aigües com a protecció.
 • Impermeabilització i posada en funcionament del llac del mig, amb les modificacions hidràuliques necessàries i il·luminació amb projectors.
 • Col·locació de grup de bombeig al llac d’en mig, inclosa la instal·lació d’un sobreeixidor.
 • Execució d’un mur de gabions a tot el llarg del talús, i enjardinament del mateix.
 • Mobiliari urbà .
 • Enllumenat de les pistes de basquet, a la zona del llac més baix i el peu del talús.
 • Construcció d’una rampa d’accés adaptada per accedir al llac de baix.
 • Anulació de les presses de fons del llac més baix
 • Reforç del sistema d’il·luminació amb columnes i projectors.
 • Creació d’una zona de mirador a sobre de la caseta d’instal·lacions.

Situació:
situació

Abans:
abans abans1 abans2

Ara:
Ara 3 Ara 1 Ara 2

Després:
Desprès Desprès1 Desprès2 Desprès3 Desprès4 Desprès5