Nom del projecte:

PROPOSTA D'ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DE LA PLAÇA BLAS INFANTE

Descripció del projecte:

PROPOSTA D'ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DE LA PLAÇA BLAS INFANTE

L’àmbit de l’actuació comprèn la plaça Blas Infante i els seus vials d’accés, des del Carrer dels Cedres, Carrer de la Serra del Cadí i des de la coberta dels locals comercials del Carrer Verge de la Mercè. La superfície és de 3850 m2.
L’objecte de la present obra ha estat:
 • La remodelació total de la plaça Blas Infante, nous drenatges, la renovació dels paviments, nous equipaments, mobiliari urbà, arbrat i enllumenat. També es construeix una nova ubicació pel bust del monument a Blas Infante.
 • La millora de l’accessibilitat a la plaça i als seus voltants, renovant els paviments, eliminant les barreres arquitectòniques, i construint accessos complementaris.
 • La construcció d’una tanca metàl·lica al camp de futbol, permetent la visió del mateix.
 • També és objecte l’ampliació de la porta per l'accés de vehicles al pati del CEIP. Can Vidalet i una millora per l’accés de vianants.
La plaça està diferenciada en quatre sectors:
 1. Zona de tres pistes esportives al mateix nivell, una d’aquestes amb una coberta metàl·lica
 2. Zona de jocs infantils
 3. Zona de pistes de petanca
 4. Zones de passeig per unir les tres zones anteriors.

Finalment indicar que aquesta plaça es relaciona formalment i funcionalment amb la coberta dels locals comercials entre els edificis Molí i Cadí, recientment renovada, configurant un conjunt de passeig i esbarjo, permetent múltiples activitats.
Actualment aquesta plaça esta en total funcionament.

Situació:
situació ; Situació i Emplaçament -

Abans:
abans abans1 abans2 abans3

Ara:
Ara 3 Ara 1 Ara 2

Després:
Desprès4 Desprès1 Desprès2 Desprès3