Nom del projecte:

COBRIMENT AMB UNA MARQUESINA LA PART CENTRAL DE LA GRADERIA DEL CAMP DE FÚTBOL SALT DEL PI

Descripció del projecte:

COBERTA DE GRADERIA DEL CAMP DE FÚTBOL SALT DEL PI

El camp municipal de futbol del Salt del Pi, situat al carrer de Severo Ochoa, en el barri de La Plana, és la seu habitual del club F.A. Espluguenc, a través del qual presta un servei com a equipament públic.

La graderia del camp ocupa una superfície de mides totals 90 x 11 metres, de les quals la nova coberta protegeix un terç en la seva part central. La visera està sustentada per una estructura metàl·lica de la qual està suspesa, i està formada amb panells tipus sandwich. Les obres de construcció inclouen la canalització i evacuació de l’aigua de pluja.

La implantació de la marquesina millora el confort del públic que utilitza l’equipament, tant en l’assistència a actes de competició com en altres de caràcter lúdic i formatiu, i tant per les seves mides com per la seva configuració morfològica s’integra en la imatge de l’entorn del propi camp esportiu, com de l’àmbit urbà del Parc dels Torrents.

Aquesta coberta va ser inaugurada el dia 18 de març de 2010

Situació:
Situació

Abans:
Abans 1 Abans 3

Ara:
Ara 2 Ara 1

Després:
Desprès4 Desprès1 Desprès2 Desprès3 Desprès5