Nom del projecte:

OBRES D’ADEQUACIÓ DEL LOCAL MUNICIPAL SITUAT AL CARRER CEDRES, 31 D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Descripció del projecte:

OBRES D’ADEQUACIÓ DEL LOCAL MUNICIPAL SITUAT AL CARRER CEDRES, 31 D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Als efectes de reubicar les actuals dependències municipals de l’Equip Bàsic d’Atenció Social de Can Vidalet i poder reorganitzar la Planta baixa de l’edifici Molí s’han realitzat les obres d’adequació del local ubicat al carrer Cedres, 31.

La seva configuració funcional es la següent:

  • Recepció- Vestíbul
  • Box 1 - Atenció Individual
  • Box 2 – Atenció Individual
  • Box 3 – Atenció Individual
  • Sala Tècnica
  • Sala Reunions
  • Pas-Office
  • Serveis (Home – Dona i Adaptat)
  • La superfície total útil és de 133,98 m².

Aquest nou equipament resta en total funcionament des de finals de febrer de 2011.


Situació:
Situació

Abans:
Abans1 Abans3 Abans2

Ara:
Ara 3 Ara 1 Ara 2

Després:
Desprès 1 Desprès 5 Desprès 2 Desprès 3 Desprès 4