Nom del projecte:

COBERTA METÀL·LICA PER LA PISTA DEL PARC POU D’EN FÈLIX

Descripció del projecte:

COBERTA METÀL·LICA PER LA PISTA POLIESPORTIVA DEL PARC POU D’EN FÈLIX
Aquesta pista, fins ara descoberta, es troba al parc del Pou d’en Fèlix, junt a la biblioteca Pare Miquel d’Esplugues, amb accés des del carrer Àngel Guimerà, i a través del propi parc. L’Ajuntament ha impulsat la seva construcció atenent a la petició formulada per diverses entitats ciutadanes per tal de millorar la qualitat i les condicions d’ús d’aquest espai de lleure, independentment de les condicions meteorològiques.
La coberta es suporta amb una estructura metàl·lica en volta, que abasta una superfície de 27 x 40 metres. És de xapa metàl·lica lacada de color blanc, i està organitzada en 8 pòrtics rígids, amb llindes de perfils laminats. Té incorporat un dispositiu d’enllumenat artificial amb dues enceses. L’àrea protegida per la coberta abasta tant la pista existent amb paviment de formigó, com les grades també existents en l’extrem nord de l’àmbit.
Aquest espai de lleure es va inaugurar el dia 10 de juny de 2010

Situació:
Situació

Abans:
Abans 1 Abans 3

Ara:
Ara 2 Ara 1 Ara 3

Després:
Desprès 1 Desprès 2 Desprès 3