Nom del projecte:

OBRES DE MILLORA DEL CENTRE CULTURAL ROBERT BRILLAS I ADEQUACIÓ D'ESPAIS PER A JOVES

Descripció del projecte:

OBRES DE MILLORA DEL CENTRE CULTURAL ROBERT BRILLAS I ADEQUACIÓ D’ESPAI PER A JOVES

A fi de donar suport als joves, s’ha elaborat un projecte per adaptar una part de la planta baixa de l’antic l’edifici municipal Robert Brillas situat al carrer Àngel Guimerà 38, així com la climatització de la sala de la planta baixa de l’edifici nou.

Aquest nou espai agrupa l’Oficina d’Emancipació de Joves i consta dels següents espais:

  • Espai de formació
  • Espai d’atenció individualitzada
  • Espai de coordinació
  • Espai d’autoconsulta
  • Zona wifi
  • Magatzem
  • Cambra de neteja
  • Cambra instal·lacions
  • Serveis

La superfície total d’aquesta adequació és de 209,00 m².

Aquest equipament resta en total funcionament des de el setembre de 2011


Situació:
Situació

Abans:
Abans 1 Abans2 Abans 5 Abans 3 Abans 4

Ara:
ara 4 ara 1 ara 2 ara 3

Després:
Desprès- 6 Desprès- 1 Desprès- 2 Desprès- 3 Desprès- 4 Desprès- 5