Titol

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions
Oferta pública de treball

OFERTA DE TREBALL

Número de referència:80/18


Lloc de treball:

DEPENDENTA FRUITERIA

Puesto de trabajoNúm. llocs de treball oferts:

1
Dona

Núm. Puestos de trabajo ofertados:REQUISITS
REQUISITOS

Edat:

Entre 20 i 50 anys

Edad:


Estudis:

Educació primària

Estudios:


Idiomes:

Català i castellà

Idiomas:


Informàtica:

Windows, internet i correu electrònic.

Informática:


Funcions-Tasques:

Preparar la caixa; registrar i cobrar les operacions: Conèixer i aplicar la metodologia necessària per a preparar la caixa; registrar i cobrar les operacions corresponents. Efectuar l'arqueig i tancament de caixa. Acollir; atendre i vendre directament al client: Conèixer i aplicar les tècniques adequades per a acollir al client en l'establiment; identificar i satisfer les seves necessitats en funció de l'oferta existent i tancar la venta. Conèixer técniques de venta: Saber i practicar les tècniques per a portar a terme les operacions de venta de manera adequada als requerimints de l'empresa. Col·laborar en la gestió de l' aprovisionament del punt de venta: Conèixer i aplicar la metodologia específica per a detectar las necessitats d'aprovisionament i supervisar la seva recepció en l' establiment. Col·laborar en l'animació del punt de venta: Conèixer i aplicar les tècniques d'animació del punt de venta per a potenciar l'opció de compra; així com mantenir actualizada la informació per a orientar adequadament a la clientela. Resoldre reclamacions dels clients: Conèixer i aplicar les tècniques específiques per a la resolució de les reclamacions dels clients; en el marc de les seves responsabilitats i segons els criteris i procediments establerts en l'empresa.

Funciones-Tareas:


Experiència:

6 mesos

Experiencia:


Habilitats i Aptituds

Tenir la capacitat de poder calcular les devolucions dels canvis de moneda
treball en equip
iniciativa
respecte
sinceritat
calma
capacitat de comunicació
interrelació amb els altres
empatia.

Habilidades y aptitudes:


CONDICIONS
CONDICIONES

Tipus de contracte:

Substitució de vacances

Tipo de contrato:


Horari:

Temps complet: Dilluns a divendres de 13.45 a 17 h i de 17.30 a 21.15 h; Dissabtes de 10.30 a 15 h

Horario:Lloc:

Esplugues de Llobregat

Lugar:


Salari brut:

12.000 € bruts anuals

Salario bruto:


Observacions:

SI JA ESTEU INSCRITS/ES A LA XARXA XALOC PODEU FER DIRECTAMENT LA VOSTRA INSCRIPCIÓ AL NÚMERO D'OFERTA 265266


Observaciones:

INTERESSATS, ADRECEU-VOS A OCUPACIÓ
INTERESADOS, DIRIGIRSE A OCUPACIÓ
1.Persones NO inscrites a la borsa de treball: han de fer la inscripció per poder-hi ser incloses.
Personas NO inscritas a la bolsa de trabajo: tienen que hacer la inscripción para poder ser incluidas en las ofertas de trabajo.
Horari: dimarts i dijous, de 9 a 12 hores.
Lloc: Edifici Puig Coca-Petit Parc de l’Amistat, s/n. Esplugues de Llobregat.

2.

Persones inscrites a la borsa de treball: poden telefonar i demanar la seva inclusió a les ofertes de treball.
Personas inscritas en la bolsa de trabajo: pueden telefonear y pedir su inclusión en las ofertas de trabajo.
Telèfon: 93.372.04.16, de dilluns a divendres, de 9 a 14