Titol

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions
Oferta pública de treball

OFERTA DE TREBALL

Número de referència:03/17


Lloc de treball:

CAP D'OBRA

Puesto de trabajoNúm. llocs de treball oferts:

1

Núm. Puestos de trabajo ofertados:REQUISITS
REQUISITOS

Edat:


Edad:


Estudis:

Arquitectura tècnica + Curs PRL 60 Hores

Estudios:


Idiomes:


Idiomas:


Informàtica:


Informática:


Funcions-Tasques:

Grup empresarial referent en els sectors de la construcció; els serveis urbans i industrials, l'enginyeria i la tecnologia de l'aigua necessària la incorporació d'un cap d'obra a Esplugues per gestionar; coordinar i planificar l'execució de l'obra per aconseguir aquesta execució en els terminis i la qualitat establerts. Vetllant per la prevenció de riscos laborals. Així com d'aconseguir l'assoliment dels objectius de resultats fixats per a l'obra aprovats pel Cap de Grup i delegat.
Funcions:
- Estudiar i analitzar les modificacions del projecte buscant maximitzar la rendibilitat d'aquest a través de millores i optimització de recursos. Ja sigui aportant solucions tècniques més avantatjoses o bé incorrent en costos finals menors. Sempre complint amb les expectatives del client.
- Planificar; organitzar i dirigir els equips de treball; així com la gestió de contractació de mitjans i recursos (amb una visió de curt i mitjà termini) per aconseguir executar el projecte en el termini i la qualitat acordada i una rendibilitat màxima.
- Realitzar la gestió econòmica; mitjançant el PMF i el tancament mensual de producció; controlant el pressupost de l'obra a través de l'anàlisi exhaustiu d'amidaments i preus; per tal de detectar les desviacions i prendre les mesures correctores oportunes. ;
- Maximitzar les certificacions i la seva posterior gestió per minimitzar les despeses financeres.
- Exercir funció comercial; orientant-se al client i les seves necessitats. Així com negociar amb la Direcció Facultativa i / o Propietat els aspectes tècnics i administratius de l'obra.
- Organitzar la gestió documental de l'obra des de tots els aspectes: tècnic; administratiu; qualitat i prevenció de riscos laborals. Complint amb els procediments interns de l'empresa.
- Vetllar pel compliment de la normativa existent en matèria de prevenció de riscos laborals; Qualitat i Medi Ambient.
- Conèixer i complir amb el Sistema de Gestió de Qualitat; Prevenció i Medi Ambient així com els específics del seu ofici i lloc de treball.

Funciones-Tareas:


Experiència:

mínim 5 anys com a cap d'obra, valorable experiència en vivendes d'alt standing

Experiencia:


Habilitats i Aptituds


Habilidades y aptitudes:


CONDICIONS
CONDICIONES

Tipus de contracte:

Obra i servei

Tipo de contrato:


Horari:

Temps complet: 09:00 h - 18:00h

Dilluns, Dimarts, Dimecres, Dijous, Divendres

Horario:Lloc:

Esplugues

Lugar:


Salari brut:

40.000 € - 45.000 € BRUT ANUAL

Salario bruto:


Observacions:CARNET DE CONDUIR.

Observaciones:

INTERESSATS, ADRECEU-VOS A OCUPACIÓ
INTERESADOS, DIRIGIRSE A OCUPACIÓ
1.Persones NO inscrites a la borsa de treball: han de fer la inscripció per poder-hi ser incloses.
Personas NO inscritas a la bolsa de trabajo: tienen que hacer la inscripción para poder ser incluidas en las ofertas de trabajo.
Horari: dimarts i dijous, de 9 a 12 hores.
Lloc: Edifici Puig Coca-Petit Parc de l’Amistat, s/n. Esplugues de Llobregat.

2.

Persones inscrites a la borsa de treball: poden telefonar i demanar la seva inclusió a les ofertes de treball.
Personas inscritas en la bolsa de trabajo: pueden telefonear y pedir su inclusión en las ofertas de trabajo.
Telèfon: 93.372.04.16, de dilluns a divendres, de 9 a 14