Titol

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions
Oferta pública de treball

OFERTA DE TREBALL

Número de referència:02/17


Lloc de treball:

CAP DE PRODUCCIÓ (EDIFICACIÓ)

Puesto de trabajoNúm. llocs de treball oferts:

1
Home
Dona

Núm. Puestos de trabajo ofertados:REQUISITS
REQUISITOS

Edat:

Indiferent

Edad:


Estudis:

Arquitectura Tècnica

Estudios:


Idiomes:


Idiomas:


Informàtica:


Informática:


Funcions-Tasques:

Grup empresarial referent en els sectors de la construcció, els serveis urbans i industrials, l'enginyeria i la tecnologia de l'aigua necessària la incorporació d'un / a Cap de Producció per a l'execució d'un conjunt d'habitatges d'alt standing a Esplugues, per determinar les activitats d'execució a curt termini que s'han de dur a terme i controlar la realització de les obres amb els recursos econòmics, humans i tècnics de què es disposa, amb l'objectiu d'aconseguir la correcta execució de l'obra.
Funcions:
- Planificar recursos; durades i interaccions de processos productius per poder acabar l'obra en el termini de temps establert.
- Buscar i contactar amb possibles proveïdors; per demanar ofertes i; posteriorment realitzar comparatius de compres
- Dirigir equips en l'obra, controlant la correcta execució de les seves funcions.
- Supervisar i realitzar els amidaments de l'obra.
- Assumir funcions que delegui el / la Cap / a d'Obra.
- Comunicar-se amb la direcció d'obra; en coordinació amb el seu responsable immediat.
- Vetllar pel compliment de la normativa existent en matèria de PRL, qualitat i medi ambient

Funciones-Tareas:


Experiència:

Mínim 3 anys d'experiència com a cap de producció.

Experiencia:


Habilitats i Aptituds

Control precisió
qualitat i gestió

Habilidades y aptitudes:


CONDICIONS
CONDICIONES

Tipus de contracte:

Obra i Servei

Tipo de contrato:


Horari:

Temps complet: 09:00 h - 18:00 h


Horario:Lloc:

Esplugues

Lugar:


Salari brut:

30.000 € - 35.000 € BRUT ANUAL

Salario bruto:


Observacions:CARNET DE CONDUIR.

Observaciones:

INTERESSATS, ADRECEU-VOS A OCUPACIÓ
INTERESADOS, DIRIGIRSE A OCUPACIÓ
1.Persones NO inscrites a la borsa de treball: han de fer la inscripció per poder-hi ser incloses.
Personas NO inscritas a la bolsa de trabajo: tienen que hacer la inscripción para poder ser incluidas en las ofertas de trabajo.
Horari: dimarts i dijous, de 9 a 12 hores.
Lloc: Edifici Puig Coca-Petit Parc de l’Amistat, s/n. Esplugues de Llobregat.

2.

Persones inscrites a la borsa de treball: poden telefonar i demanar la seva inclusió a les ofertes de treball.
Personas inscritas en la bolsa de trabajo: pueden telefonear y pedir su inclusión en las ofertas de trabajo.
Telèfon: 93.372.04.16, de dilluns a divendres, de 9 a 14