Titol

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions
Oferta pública de treball

Oferta Pública


Modalitat:

Plans d'ocupació i contractació subvencionada<>


Denominació:

PEONS/NES NETEJA EDIFICIS I ESPAIS D'ÚS PÚBLIC. Subvenció en el marc de programa Treball als Barris 2018


Escala:Subescala:Títol:

Certificat d'Estudis


Núm. de places:

4


Sistema de provisió:

Concurs específic mitjançant la derivació de l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya d'Esplugues de Llobregat


Observacions:


Anunci:

Resolució TSF/1867/2018, de 14 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per a la concessió de subvenció destinades al Programa se suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris

Requisit imprescindible

Resident al barri Can Vidalet d'Esplugues de Llobregat, en situació d'atur i que no cobri prestació per desocupació (protecció a nivell contributiu)

Col·lecitus prioritaris (d'acord amb les bases reguladores del programa):
Persones amb baixa qualificació professional, preferentment dones.
Persones en situació de risc d'exclusió social.
Persones en situació d'atur de llarga durada.
Persones en situació d'atur majors de 50 anys.
Dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere.
Persones nouvingudes en situació de desavantatge laboral.
Dones en situació de reincorporació al mercat laboral.

Requisits específics (veure oferta)

- 1 peó/na neteja espais via pública i espais d'ús públic

Oferta neteja via pública.pdfOferta neteja via pública.pdf

- 1 peó/na neteja interiors d'edificis d'ús públic (amb carnet B)

Oferta neteja edificis amb carnet B.pdfOferta neteja edificis amb carnet B.pdf

- 2 peó/na neteja interiors d'edificis d'ús públic

Oferta neteja edificis.pdfOferta neteja edificis.pdf

Procés de selecció

Dinàmica grupal amb la proposta de casos pràctics vinculats al lloc de feina a ocupar en què es valoraran: competències requerides al lloc de treball. Puntuació: 0 a 5 punts

Habilitats i experiència relacionada amb el lloc de treball o altre similar. Puntuació: 1 a 4 punts

Participació en plans d’ocupació anteriors edicions: 0 a 2 punts
Amb l’escala següent:
0 punts haver participat en un pla d’ocupació en els darrers 18 mesos des de l’aprovació d’aquest decret
1 punt no haver participat en els darrers 18 mesos des de l’aprovació d’aquest decret
2 punts no haver participat mai en un pla d’ocupació

Entrevista: es valoraran competències tècniques, transversals, motivació i actitud. Puntuació: 0 a 9 punts

Les persones interessades que compleixin els requisits de la convocatòria i els requisits específics de cada lloc, han de dirigir-se a l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya d'Esplugues de Llobregat fins el dia 05/06/2019 (inclòs)

L'Oficina de Treball comprovarà l'acompliment dels requisits generals de la convocatòria i els específics al llocSituació:

Procés tancat 1911


Convocatòria aprovada en junta de govern local de data


Inici presentació instàncies:

05/30/2019


Final presentació instàncies:

06/05/2019


Bases específiques:Aprovació de la llista d'aspirants


Document:Procés tancat


Data