Titol

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions
Oferta pública de treball

Oferta Pública


Modalitat:

Plans d'ocupació i contractació subvencionada<>


Denominació:

AGENT CÍVIC/A. Subvenció en el marc del Programa Enfeina't del Servei d'Ocupació de Catalunya


Escala:Subescala:Títol:

Certificat d'estudis o superiors


Núm. de places:

2


Sistema de provisió:

Concurs específic mitjançant la derivació de l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya d'Esplugues de Llobregat


Observacions:


Anunci:

Resolució TSF/150/2018, de 3 de setembre, per la qual s'aproven les bases per l'any 2018 per a la concessió de subvencions destinades al programa ENFEINA'T per a la contractació temporal i acompanyament a la inserció a persones aturades de llarga durada.

Requisit imprescindible: trobar-se en situació de desocupació de llarga durada

D'acord amb la base 6 de les bases reguladores, s'entén per persona desocupada de llarga durada a la persona demandant inscrita a l'oficina de Treball un mínim de 12 mesos, continuats o no, dins d'un període de 18 mesos, i que compleixi aquesta encara que s'hagués inscrit abans

Requisit específic: (veure oferta)

Oferta agents civisme.pdfOferta agents civisme.pdf

Procés de selecció

Prova escrita on es valoraran competències tècniques i transversals referides al lloc de treball: 0 a 5 punts

Habilitats professionals: formació i experiència laboral vinculades al lloc de treball: 1 a 4 punts

Participació en plans d'ocupació anteriors a raó de:
2 punts en cas de no haver participat mai en plans d'ocupació anteriors
1 punts en cas de no haver participat en plans d'ocupació en els darrers 18 mesos
0 punts en cas d'haver participat en plans d'ocupació en els darrers 18 mesos

Entrevista on es valoraran competències tècniques, transversals, motivació i actitud: 0 a 9 punts

Les persones interessades que compleixin els requisits de la convocatòria i els requisits específics del lloc, han de dirigir-se a l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya d'Esplugues de Llobregat, de de l'endemà de la publicació al web d'aquesta oferta, del 04/04/2019 i fins el 10/04/2019


Situació:

Procés tancat


Convocatòria aprovada en junta de govern local de data


Inici presentació instàncies:

04/04/2019


Final presentació instàncies:

04/10/2019


Bases específiques:Aprovació de la llista d'aspirants


Document:Procés tancat


Data