Titol

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions
Oferta pública de treball

Oferta Pública


Modalitat:

Laboral<>


Denominació:

EDUCADOR/A SOCIAL


Escala:Subescala:

Tècnic/a de Grau Mitjà


Títol:

Diplomat/ada en Educació Social, Graduat en Educació Social, i/o acreditació de l'habilitació per a l'exercici segons allò determinat a la disposició transitòria quarta de la llei 15/1996, de 15 de novembre, de Creació del Col·legi d'Educadors i Educadores Socials de Catalunya


Núm. de places:

1


Sistema de provisió:

Concurs-Oposició


Observacions:


Anunci:Situació:

Aprovació de la llista d'aspirants


Convocatòria aprovada en junta de govern local de data 11/23/2018


Inici presentació instàncies:

01/16/2019


Final presentació instàncies:

02/04/2019


Bases específiques:

Anunci aclariment mèrits.pdfAnunci aclariment mèrits.pdf
Anunci Bases i Convocatòria 1 Educador_a Social.pdfAnunci Bases i Convocatòria 1 Educador_a Social.pdf
Instància.pdfInstància.pdf
Declaració Responsable Certificació Registre delincuència sexual.pdfDeclaració Responsable Certificació Registre delincuència sexual.pdf


Aprovació de la llista d'aspirants


Document:

Anunci relació definitiva admesos i exclosos, Tribunal i dates.pdfAnunci relació definitiva admesos i exclosos, Tribunal i dates.pdf

Anunci relació provisional admesos i exclosos, Tribunal i dates.pdfAnunci relació provisional admesos i exclosos, Tribunal i dates.pdf