Titol

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions
Oferta pública de treball

Oferta Pública


Modalitat:

Plans d'ocupació i contractació subvencionada<>


Denominació:

AGENTS CIVISME-INSPECCIÓ. Subvenció en el marc de projecte Treball i Formació Línia PANP de Servei d'Ocupació de Catalunya


Escala:Subescala:Títol:

Certificat d'estudis o superiors


Núm. de places:

2


Sistema de provisió:

Concurs específic mitjançant la derivació de l'Oficina de Treball del Serveis d'Ocupació de Catalunya d'Esplugues de Llobregat


Observacions:


Anunci:

Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació

Requisits específics d'obligat compliment per a cada línia d'actuació, d'acord amb l'article 4 de les bases reguladores

2 Agents civisme-inspecció

Persones destinatàries: persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni de l'ajut PREPARA, preferentment més grans de 45 anys.

S'entén per persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, les persones inscrites al SOC com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) com a mínim 6 mesos durant els 18 mesos anteriors a la data de presentació de la corresponent oferta.

2 agents civisme-inspecció línia PANP.pdf2 agents civisme-inspecció línia PANP.pdf

El procés de selecció consistirà en les següents fases:

Prova escrita de capacitació professional on es valoraran les competències tècniques referides al lloc de treball. Puntuació: 0 a 5 punts.

Mèrits i habilitats professionals: formació i experiència laboral en el lloc de treball o altre similar. Puntuació: 1 a 4 punts.

No participació en plans d’ocupació d'anteriors edicions: 0 a 2 punts

Entrevista on es valoraran competències tècniques, transversals, motivació i actitud. Puntuació: 0 a 9 punts.

Les persones interessades que compleixin els requisits de la convocatòria i els requisits específics de cada lloc, han de dirigir-se a l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya d'Esplugues de Llobregat, en el termini del dia 14/01/2019 al 17/01/2019 (inclòs)

L'Oficina de Treball comprovarà l'acompliment dels requisits generals de la convocatòria i els específics de cada llocSituació:

Procés tancat


Convocatòria aprovada en junta de govern local de data


Inici presentació instàncies:

01/14/2019


Final presentació instàncies:

01/17/2019


Bases específiques:Aprovació de la llista d'aspirants


Document:Procés tancat


Data