Número/Ordre

05/18

Acta de

Acords de Ple

Data

05/16/2018

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de sessionsDocument de l'acta per el Web:

Acta Ple 16-05-2018.pdfActa Ple 16-05-2018.pdfResum Ple 16-05-2018.pdfResum Ple 16-05-2018.pdf14 18 - Moció regidor no adscrit per a les patrulles individuals i altres millores del desplegament de la Policia Local d'Es.pdf14 18 - Moció regidor no adscrit per a les patrulles individuals i altres millores del desplegament de la Policia Local d'Es.pdf15 18 - Moció PSC sobre la Xarxa d'Impulsors als municipis de la Garantia Juvenil.pdf15 18 - Moció PSC sobre la Xarxa d'Impulsors als municipis de la Garantia Juvenil.pdf16 18 - Moció ERC-GxE de suport als docents de l'institut El Palau de Sant Andeu de la Barca.pdf02 18 - Proposta ciutadana de l’Associació Esplugues Sense Barreres per a la supressió de barreres arquitectòniques.pdf

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: